Penetrační testy Wi-Fi

Bezdrátové sítě jsou jedním z klíčových prvků v oblasti zabezpečení. Útočník v místě dosahu signálu, v případě, že se mu podaří danou WI-FI síť kompromitovat, může monitorovat komunikaci na síti, případně z ní dále útočit do vnitřní infrastruktury.

Cíl

Najít chyby v zabezpečení a nastavení Wi-Fi sítě, které vedou k přístupu do vnitřní sítě organizace.

Přínos

Proniknout přes nedostatečně zabezpečenou Wi-Fi síť je méně náročné než proniknout do organizace přes firewall z internetu. Také zachytávat přenášená hesla Wi-Fi sítí je snazší, než je z uživatelů lákat pomocí sociálního inženýrství. Je vhodné neznehodnocovat své investice do bezpečnosti špatně zabezpečenou Wi-Fi sítí.

Součinnost

Určení Wi-Fi sítí, které patří organizaci a mají být předmětem testování (doporučujeme všechny) a budov, kde bude testování probíhat.

ODHALTE SLABÉ ZABEZPEČENÍ DŘÍV,

NEŽ TO UDĚLÁ HACKER.

Připravíme vám nabídku a poradíme vám, jaký typ testů je pro vás nejvhodnější.