Analýza rizik

Nenechte se ohrozit nečekanou situací. Posuďte rizika a připravte se na ně včas. 

Proč dělat analýzu rizik?

Jste manažer nebo majitel podniku? Pak určitě řídíte rizika. Zvažujete, který risk se vám vyplatí v podobě zisku a které riziko představuje přijatelnou ztrátu.

Přesně takové informace vám odhalí analýza rizik. Budete tak připraveni na situace, které mohou narušit dosahování cílů vaši firmy nebo její existenci.

JAK VÁM ANALÝZA RIZIK POMŮŽE?

Chcete-li řídit svá rizika, pak prvním krokem je jejich analýza. Na základě výsledků analýzy rizik můžete kvalifikovaně rozhodovat o přijetí opatření, obhajovat investice nebo investice zavrhovat jako neúměrné identifikovanému riziku.

CO ANALÝZA RIZIK ŘEŠÍ?

Stanovuje hodnotu primárních aktiv (procesů a služeb důležitých pro vaši organizaci) a jejich požadavky na důvěrnost, dostupnost a integritu. Identifikuje podpůrná aktiva, hrozby a zranitelnosti, jejich dopady na důvěrnost, dostupnost a integritu.

JAKÝ JE VÝSTUP ANALÝZY RIZIK?

Získáte metodiku analýzy rizik. Analýzu tak můžete v budoucnu aktualizovat vlastními silami. Dále získáte: přehled primárních a podpůrných aktiv, jejich hodnocení, vlastníků, přehled závislostí aktiv, identifikovaných hrozeb a zranitelností včetně jejich hodnocení, seznam doporučených nápravných opatření.

JAK DLOUHO ANALÝZA TRVÁ?

Poskytnete-li nám nezbytnou součinnost, pak 14 dní. Tato doba je závislá na velikosti organizace.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU