Penetrační testy API

API definuje způsob, jak může vnější svět komunikovat s vaší aplikací. Proto je vhodné tato rozhraní testovat, jestli jsou nastavena bezpečným způsobem. Poštu také přebírá recepční a pošťačka ji nenosí až do kanceláře generálního ředitele.

Cíl

Cílem testování API je zkontrolovat funkčnost, spolehlivost, výkon a zabezpečení programovacích rozhraní, tedy skrze rozhraní ohrozit funkčnost nebo data organizace.

Přínos

Testování API vede k bezpečnějšímu produktu. Zajištění, že veškerý přístup k datům (a pouze k datům ke zveřejnění určených) probíhá výhradně přes předem definované procesy, pomáhá předcházet neočekávaným událostem při používání aplikace třetí stranou.

Součinnost

IP adresu API k testování včetně dostupné dokumentace pro využití API třetí stranou, případně API tokeny pro přístup.

ODHALTE SLABÉ ZABEZPEČENÍ DŘÍV,

NEŽ TO UDĚLÁ HACKER.

Připravíme vám nabídku a poradíme vám, jaký typ testů je pro vás nejvhodnější.