Interní audit kybernetické bezpečnosti

Získejte nezávislý pohled na svou infrastrukturu

Proč dělat audit kybernetické bezpečnosti?

Využijte zkušenosti mnoha firem a odborníků ke zlepšení své informační bezpečnosti. Z nadhledu externisty rychleji odhalíme, kde je váš prostor na zlepšení. Během auditu porovnáme skutečný stav a průběh činností vaší organizace s předpisy a normami.

Jak vám audit kybernetické bezpečnosti pomůže?

Bezpečnostní audit vám ukáže, jak firma funguje doopravdy.

  • Poukáže na dostatky v procesech nebo technologickém zabezpečení, vyzdvihne, co se vám daří.
  • Upozorní na rozpory mezi platnými předpisy a praxí, ukáže, co můžete dělat lépe.
  • Otevře diskuzi na úrovni managementu nad směřováním a cíli bezpečnosti ve vaší organizaci

Informační a kybernetická bezpečnost má své best practices (normy a standardy), které vznikly na základě zkušeností mnoha firem a odborníků. Těžte z nich a zjistěte, ve kterých oblastech bezpečnosti můžete svou práci zlepšit.

Co audit kybernetické bezpečnosti řeší?

Celý audit je orientovaný pozitivně.
Hledá tedy, co děláte dobře. Nezaměřuje se na nedostatky.

Audit je dokumentovaný proces, díky kterému získáte důkazy, do jaké míry skutečnost odpovídá předpisům (zákon, standard, norma), které byste měli dodržovat.

Jaký je výstup auditu kybernetické bezpečnosti?

Po skončení auditu obdržíte zprávu, ve které najdete:

  • postup provádění auditu,
  • zjištěné skutečnosti rozdělené do jednotlivých kapitol,
  • náměty na zlepšení vaší situace,
    návrh dalšího postupu vaší organizace.

JAK DLOUHO ANALÝZA TRVÁ?

Poskytnete-li nám nezbytnou součinnost, pak 14 dní. Tato doba je však závislá na velikosti organizace, počtu vnitřních dokumentů atp.

Zjistěte, jak na tom je vaše firma s IT bezpečností.
Vyžádejte si nezávaznou nabídku.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU