Nastavení směrnic a politik

Zaveďte ve vaší organizaci postupy, které usnadní její chod a pomohou vám dodržovat zákony.

Proč ve firmě nastavovat směrnice a politiky?

Chcete aby ve vaší organizaci vše hladce fungovalo?
Aby každý věděl, co a kdy má dělat nebo za kým jít, když si neví rady?

Přesně k tomu slouží smysluplně nastavené postupy a směrnice založené na ověřených standardech. Jde o postupy, které dávají managementu smysl a u kterých je dobrý důvod je dodržovat.

Jak vám nastavení směrnic a politik pomůže?

Díky správně definovaným a jasně stanoveným postupům zvýšíte efektivitu vaší organizace.

  • Dobře zavedené a kontrolované postupy přispívají k transparentnímu řízení chodu organizace.
  • Pomáhají novým zaměstnancům zaškolit se rychleji.
  • Organizaci pomáhají dodržovat zákony nebo jen známé „best pratices“.

Jak probíhá nastavení směrnic a politik?

 Jde o systematický postup:

1. Prozkoumáme, jaké procesy ve firmě máte

2. Zjísíme, zda se jimi vaši zaměstnnaci řídí

3. Provedeme úpravu stávajících postupů

4. Ověříme funkčnost nově zavedeného procesu.

Budeme podporovat váš management v dodržování a vymáhání těchto procesů. Zpravidla jde o dlouhodobou činnost, v závislosti na spolupráci s vámi a na složitosti procesů. Nejde o mnoho člověkodnů práce, je to spíše trpělivý postup.

Jaký je výstup nastavení směrnic a politik?

Sepíšeme směrnice a politiky vytvořené přímo pro vaši organizaci na základě zákonů nebo standardů a potřeb vaší společnosti. To vše v souladu s vaším managementem.

JAK DLOUHO ANALÝZA TRVÁ?

Poskytnete-li nám nezbytnou součinnost, pak 14 dní. Tato doba je však závislá na velikosti organizace, počtu vnitřních dokumentů atp.

Nenechávejte firmu fungovat nahodile. Nastavíme vám směrnice a politiky, které mají smysl.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU