Business Impact analýza

Zjistěte, jakou podporu potřebuje vaše podnikání od IT. Najděte s IT oddělením společnou řeč.

Proč dělat Business Impact analýzu?

Analýza dopadů vám pomůže identifikovat klíčové služby a procesy. Vytvoříme vám mapu závislostí na podpůrných aktivech. Zjistíte, jakou podporu pro své podnikání potřebujete a najdete společnou řeč s IT oddělením.

Co Business Impact analýza řeší?

Business Impact analýza hledá procesy a služby, které jsou pro vaši organizaci důležité. Identifikuje požadavky, které organizace na jejich fungování klade, aby mohla dosahovat svých závazků a cílů.

JAK VÁM BUSINESS IMPACT ANALÝZA POMŮŽE?

Vyjasníte si s IT oddělením, co a kdy od něj potřebujete.

  • Analýza dopadů vám pomůže navázat komunikaci mezi managementem a IT oddělením.
  • Pomůžeme vám definovat požadavky managementu na fungování IT. Jde o úkoly, které bude IT oddělení plnit, jako by bylo vaší servisní organizací.
  • Zároveň může IT definovat své požadavky, aby dokázalo plnit vaše cíle.

JAKÝ JE VÝSTUP BUSINESS IMPACT ANALÝZY?

Po skončení analýzy vám předáme dokument, kde najdete:

  • popis identifikovaných aktiv a požadavky na jejich dostupnost,
  • závislost těchto aktiv na podpůrných aktivech,
  • návrh zodpovědných osob za jednotlivá aktiva.

JAK DLOUHO ANALÝZA TRVÁ?

Poskytnete-li nám nezbytnou součinnost, pak 14 dní. Tato doba je závislá na velikosti organizace.

Najděte s vaším IT oddělením společnou řeč.
Pošlete nám poptávku ještě dnes.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU