Penetration testing

Will your company resist a hacker attack?

We'll find out the real level of your security.

WHY DO PENETRATION TESTING

The penetration test simulates a hacker attack on you. This will reveal exactly what the strengths and weaknesses of your security are.

Gone are the days when you could count on being too small and uninteresting for hackers. Today, hackers lead automated and financially motivated attacks on even the smallest companies and users.

Therefore, protect your investment in cyber security and security technologies. Verify their effectiveness by regular testing. Hackers are also not lazy and are constantly improving their tactics.

What types of penetration tests we do?

External penetration tests

Internal penetration tests

Tests of mobile applications

Website tests

API penetration tests

Wi-Fi penetration tests

DoS tests (stress tests)

Phishing campaigns

How does penetration testing work?

Test selection

First, we get to know you and your needs. Then we will choose the most suitable penetration test for you.

The testing itself

We test using automated tools and manual test scenarios. It always depends on the type of test and your requirements.

Final Report

From our report, you can easily understand what was misused in the company. You will receive a proposal with recommendations, including a presentation of the results from our specialists.

Our ethical hackers are constantly learning. They always detect all the latest hacking tactics.

What is the motivation of the attackers?

  • Theft of user data
  • Hosting illegal content
  • Search engine SEO optimization
  • Sending spam
  • Spread of malware
  • Rental of server capacity

How does a simulated hacker attack work?

Take a look at the model of attacking the internal infrastructure directly at the client. This is how the penetration test took place in real time.

Model simulovaného hackerského útoku na interní infrastrukturu podniku. Zobrazuje, za jak dlouho se podařilo prolomit jednotlivá zabezpečení a jak.

Co najdete ve výsledcích penetračních testů?

Celé testování shrneme do závěrečné zprávy s výčtem nálezů a s doporučeními na nápravu stavu. Naši specialisté vám vše objasní v prezentaci výsledků testování.

Prohlédněte si vybrané slidy z prezentací:

Seznam prolomených šifrovaných hesel při penetračním testování
graf největších problémů objevených při penetračním testování
Výsledek penetračního testování bezpečnosti wi-fi sítě
Výpis ze zprávy o penetračním testování bezpečnosti sítě. Soupis zjištění a dopadů

Odhalte slabé zabezpečení dřív, než to udělá hacker.

 

Send us the message